Możesz zmienićsposób myślenia|perspektywę|swoje życie

  Życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

O mnie Kontakt

Kim jestem

Nazywam się Agnieszka Jóźwik

Jestem psychologiem, w 2010 roku ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny) we Wrocławiu,
w ramach specjalności psychologia kliniczna. Ukończyłam Szkołę psychoterapii poznawczo – behawioralnej pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS uzyskując certyfikat nr 859 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ukończyłam szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej (m.in. zachowania samobójcze, zaburzenia lękowe, pomoc ofiarom przemocy seksualnej, agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży, uzależnienia od środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży) oraz podstawowy kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Moja praca podlega superwizji certyfikowanych superwizorów PTTPB.
W pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychologa i terapeuty poznawczo – behawioralnego.

Wybrane certyfikaty:

Najlepszym antidotum na rozpacz  
jest działanie