Jestem psychologiem, w 2010 roku ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny) we Wrocławiu,
w ramach specjalności psychologia kliniczna. Aktualnie kształcę się w zakresie psychoterapii w Szkole psychoterapii poznawczo – behawioralnej
pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS.

Ukończyłam szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej (m.in. zachowania samobójcze, zaburzenia lękowe, pomoc ofiarom przemocy seksualnej, agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży, uzależnienia od środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży) oraz podstawowy kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Moja praca podlega superwizji certyfikowanych superwizorów PTTPB.
W pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychologa i terapeuty poznawczo – behawioralnego.